1. Chọn nhóm tuyển sinh

2. Hồ sơ đính kèm

Vui lòng nhập đính kèm tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp nhà trường xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ
Loại hồ sơ Tệp đính kèm
Học bạ bản chính (chụp đủ 5 khối)*
Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học*
Bản photo Sổ hộ khẩu*
Bản sao giấy khai sinh (hoặc trích lục bản sao giấy khai sinh)*
Giấy tạm trú (KT3)*
Đơn xét tuyển vào lớp 6*

3. Thông tin cá nhân của học sinh

4. Hộ khẩu thường trú

5. Nơi ở hiện tại/Địa chỉ tạm trú

6. Thông tin cha

7. Thông tin mẹ

8. Thông tin người giám hộ (nếu có)

9. Thông tin liên hệ

Vui lòng nhập email và số điện thoại để nhà trường liên lạc khi có kết quả: